DSpace
 

ULIS >
0.6. THÔNG TIN KHOA HỌC >
6.1 Thông tin khoa học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/969

Title: KHẢO SÁT CÂU HỎI BẰNG NGÔN TỪ TRÊN BÌNH DIỆN CẤU TRÚC HÌNH THÁI VÀ GIÁ TRỊ NGỮ DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP
Authors: TS. ĐỖ QUANG VIỆT
Keywords: KHẢO SÁT CÂU HỎI BẰNG NGÔN TỪ TRÊN BÌNH DIỆN CẤU TRÚC HÌNH THÁI VÀ GIÁ TRỊ NGỮ DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP
Issue Date: 2009
Publisher: ULIS
Abstract: Câu hỏi giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong giao tiếp, như Goffman (1987:11) đã nhấn mạnh: “Mỗi khi người ta nói chuyện với nhau là có thể nghe thấy những câu hỏi và câu trả lời”. Dưới góc độ hình thái Benveniste (1966:130) coi câu hỏi như một trong “ba dạng thức” phản ánh “ba hành vi ngôn ngữ cơ bản của con người”. Còn đối với Diller (1980:162), dưới góc độ nghiên cứu lý thuyết về các hành động ngôn ngữ thì “câu hỏi là một trong ba loại hành động ngôn ngữ quan trọng đầu tiên của con người”. Kerbrat-Orecchioni (1991:5) - người có chung quan điểm với Diller - nhấn mạnh vị thế đặc biệt của câu hỏi: “Câu hỏi là một trong ba hoạt động cơ bản, độc đáo và phổ dụng nhất, tất cả các hành động lời nói khác hoặc là hình thành từ hoạt động hỏi hoặc chỉ là các dạng thức đặc biệt của nó mà thôi”. Một vài những trích dẫn trên đây có lẽ đã đủ để khẳng định rằng câu hỏi đóng một vai trò rất quan trọng và trên thực tế nó đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới ngữ học dưới các góc độ nghiên cứu khác nhau. Trong lĩnh vực nghiên cứu câu hỏi trong tiếng Việt, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ chịu ảnh hưởng của quan điểm truyền thống như Nguyễn Kim Thản (1975, 1997), Hồ Lê (1979), Hoàng Trọng Phiến (1980), Nguyễn Phú Phong (1994), Diệp Quang Ban (1989, 1998) ... đã miêu tả, phân loại câu hỏi dựa trên tiêu chí hình thái-cú pháp. Dưới ánh sáng của lý thuyết hành động ngôn ngữ, lý thuyết hội thoại, gần đây một số nhà nghiên cứu đã đề cập, cắt nghĩa, phân loại câu hỏi theo mục đích lời nói trong giao tiếp. Đó là Lê Đông (1994, 1996), Cao Xuân Hạo (1991, 2000) ... Đối với tiếng Pháp, nhiều công trình đã nghiên cứu câu hỏi trên các bình diện khác nhau: ngữ âm Grundstrom (1973), Fontaney (1987,
URI: http://hdl.handle.net/123456789/969
Appears in Collections:6.1 Thông tin khoa học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
102 VIET Do Quang.doc958.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback