DSpace
 

ULIS >
0.6. THÔNG TIN KHOA HỌC >
6.1 Thông tin khoa học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/967

Title: KHẢO SÁT CÁC HÌNH THỨC BIỂU ĐẠT SO SÁNH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY)
Authors: nguyễn hoàng, anh
Keywords: KHẢO SÁT CÁC HÌNH THỨC BIỂU ĐẠT SO SÁNH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY)
Issue Date: 2009
Publisher: ulis
Abstract: “So sánh” trước hết là một phạm trù triết học. Vạn vật trên thế giới chỉ cần có một chút liên hệ nhất định thì đều có thể đem ra so sánh với nhau. “So sánh” cũng là một phạm trù tri nhận. Chúng ta muốn nhận biết thế giới, nhận biết chính mình thì đều phải thông qua một biện pháp rất cơ bản, đó là “so sánh”. “So sánh” mới có thể lựa chọn, so sánh mới có thể tìm ra được chân lí. “So sánh” đương nhiên còn là một phạm trù ngữ pháp quan trọng. Mọi biểu đạt so sánh đều là những thể thống nhất, gắn bó hữu cơ giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp. Khi chúng ta muốn dùng ngôn ngữ để diễn tả quan niệm, hành vi và kết quả của sự so sánh, thì chúng ta phải sử dụng đến hình thức cấu trúc đặc biệt - hình thức biểu đạt so sánh trong ngôn ngữ. Rõ ràng, từ góc độ ngữ nghĩa, ngữ pháp. “hình thức biểu đạt so sánh” là một đề tài nghiên cứu quan trọng. Tiếng Hán hiện đại (sau gọi tắt là tiếng Hán) là một ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập phân tích tính. Nó vừa có cấu trúc chặt chẽ thể hiện độ lí tính cao, vừa phong phú về hình thức biểu đạt thể hiện sự tinh tế trong nhận thức. “So sánh” là một phạm trù rộng, bao gồm cả so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. Mỗi một tiểu phạm trù trên lại có nhiều cách biểu đạt khác nhau. Và với mỗi cách biểu đạt khác nhau lại hàm chứa một góc nhìn, một sắc thái riêng biệt. Chính sự phong phú cả về hình thức và nội dung của biểu đạt so sánh nói chung, biểu đạt so sánh trong tiếng Hán nói riêng đã khích lệ chúng tôi xúc tiến nghiên cứu đề tài này. Ngoài ra, mối giao lưu hợp tác đa phương diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng được mở rộng và phát triển, việc học tập nghiên cứu tiếng Hán đối với người Việt Nam cũng như việc học tập nghiên cứu tiếng Việt đối với người Trung Quốc đã trở thành nhu cầu hết sức cần thiết giúp cho hai nước có điều kiện trao đổi và hiểu biết lẫn nhau. Nghiên cứu các hình thức biểu đạt so sánh trong tiếng Hán, liên hệ với tiếng Việt ở một chừng mực nhất định, từ đó vận dụng vào dạy học ngoại ngữ là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu tiếng Hán và tiếng Việt. Với những lí do nêu trên, đề tài Khảo sát các hình thức biểu đạt so sánh trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với tiếng Việt nhằm mục đích giảng dạy) chúng tôi thực hiện với hy vọng sẽ có những đóng góp nhất định về lí luận nghiên cứu cơ bản của ngôn ngữ, về đối chiếu ngôn ngữ Hán-Việt, đồng thời cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu thực tiễn học tập của một bộ phận sinh viên Việt Nam, Trung Quốc
URI: http://hdl.handle.net/123456789/967
Appears in Collections:6.1 Thông tin khoa học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
141 ANH Nguyen Hoang.doc1.62 MBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback