DSpace
 

ULIS >
0.6. THÔNG TIN KHOA HỌC >
6.1 Thông tin khoa học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/966

Title: NGHIÊN CỨU NGỮ CỐ ĐỊNH TIẾNG HÁN
Authors: TS. CẦM TÚ TÀI
Keywords: NGHIÊN CỨU NGỮ CỐ ĐỊNH TIẾNG HÁN
Issue Date: 2009
Publisher: ULIS
Abstract: Trên cơ sở lý luận về mối quan hệ mật thiết giữa ngôn ngữ và nền tảng văn hóa xã hội, thông qua nghiên cứu ngữ cố định tiếng Hán nói chung và khảo sát bộ phận ngữ cố định tiếng có từ chỉ bộ phận cơ thể nói riêng, chúng tôi đã xác định được nội hàm và chủng loại của ngữ cố định Hán-Việt; phân định được lớp từ vựng chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Hán và lớp từ vựng chỉ bộ phận cơ thể tương đương trong tiếng Việt; tìm hiểu về nguồn gốc hình thành, đặc điểm, cấu trúc của 1021 thành ngữ, 508 quán ngữ, 558 yết hậu ngữ, 514 ngạn ngữ trong tổng số 2601 ngữ cố định có từ chỉ bộ phận cơ thể (tổng thể 14365 ngữ cố định tiếng Hán). Qua nghiên cứu về số lượng từ chỉ bộ phận cơ thể hiện diện trong ngữ cố định, đã góp phần làm sáng tỏ nội hàm văn hóa Trung Quốc qua vị trí và chức năng các từ chỉ bộ phận cơ thể hiện diện trong ngữ cố định. Từ nhận thức chung về ngữ cố định tiếng Hán có từ chỉ bộ phận cơ thể, chúng tôi đã tiến hành so sánh về chủng loại, hình thức cấu trúc, chức năng ngữ pháp, nội dung ngữ nghĩa, đặc biệt là nội hàm văn hóa dân tộc trong ngữ cố định ngữ cố định có chứa từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Hán và tiếng Việt. Nội dung so sánh cho thấy có rất nhiều sự giống nhau trong ngữ cố định chứa từ chỉ bộ phận cơ thể thuộc hai ngôn ngữ Hán-Việt, bên cạnh đó cũng có những đặc trưng riêng biệt trong mỗi ngôn ngữ. Thông qua việc khảo sát, điều tra tình hình học tập, sử dụng ngữ cố định của học sinh học tập tiếng Hán ở Việt Nam, chúng tôi đã nêu tới những phạm vi có thể vận dụng tri thức về ngữ cố định lên một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học, đối dịch và sử dụng ngữ cố định Hán-Việt, tạo tiền đề tiếp tục nghiên cứu so sánh chiều sâu ngữ nghĩa của Ngữ cố định và lớp từ vựng có chứa từ chỉ bộ phận cơ thể trong hai ngôn ngữ Hán-Việt.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/966
Appears in Collections:6.1 Thông tin khoa học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
122 TAI Cam Tu.doc832.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback