DSpace
 

ULIS >
0.1. HỆ THỐNG ĐỀ TÀI >
1.4 Đề tài cấp trường >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2953

Title: Sự khác biệt về khả năng dẫn dắt người đọc trong bài văn kể chuyện bằng tiếng Anh của sinh viên trình độ trung và sơ cấp
Authors: Hoàng Nguyễn Thu, Trang
Keywords: Sự khác biệt về khả năng dẫn dắt người đọc trong bài văn kể chuyện bằng tiếng Anh của sinh viên trình độ trung và sơ cấp
Issue Date: 10-Feb-2012
Abstract: Tìm hiểu sự khác biệt trong cách người học ở trình độ khác nhau dẫn dắt người đọc trong câu truyện họ viết bằng tiếng Anh. Ba loại từ ngữ dẫn dắt người đọc được phân tích là: từ ngữ thể hiện đánh giá của người viết (evaluative metadiscourse), từ ngữ thể hiện mối quan hệ liên nhân (personal or interpersonal metadiscourse), và từ ngữ thể hiện cấu trúc văn bản (textual metadiscourse or metatext). Kết quả cho thấy sinh viên ở trình độ sơ cấp có khuynh hướng lạm dụng liên từ và từ ngữ thể hiện quan hệ liên nhân với người đọc. Trong khi đó, sinh viên ở trình độ trung cấp sử dụng nhiều ngôn từ kiến tạo văn bản và từ ngữ thể hiện thái độ của người viết một cách linh hoạt và đa dạng hơn
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2953
ISSN: N.09.04
Appears in Collections:1.4 Đề tài cấp trường

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Thông tin chi tiết xin liên hệ.doc25.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback