DSpace
 

ULIS >
0.5. KỶ YẾU KHOA HỌC SINH VIÊN >
5.5. Kỷ yếu khoa học SV năm 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1444

Title: DANH TỪ GHÉP
Authors: PHẠM THỊ QUỲNH LOAN
Keywords: DANH TỪ GHÉP
Issue Date: 2006
Publisher: ULIS
Abstract: Tạo từ là bộ môn khoa học nghiên cứu các khả năng liên kết khác nhau của từ loại như từ ghép, sự hoán đổi từ loại, từ viết tắt. Trong so sánh với động từ ghép hay tính từ ghép thỡ danh từ ghép luôn chiếm số lượng phong phú nhất. Chính vỡ vậy nờn nhiều danh từ ghộp khụng được giải thích trong từ điển. Điều này dẫn đến việc nhiều người gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng danh từ ghép. Chính từ lí do đó mà chúng tôi đó chọn đề tài “Danh từ ghép” là đối tượng nghiên cứu trong công trỡnh nghiờn cứu khoa học của mỡnh. • Đối tượng nghiên cứu: Trong tiếng Đức, từ ghép là từ được cấu tạo bằng cách ghép hai hoặc hơn hai từ độc lập. Từ ghép bao gồm hai thành phần: thành phần gốc (Grundwort) và thành phần xác định (Bestimmungswort). Thành phần gốc là thành phần đứng ở vị trí thứ hai trong từ ghép. Thành phần này quyết định từ loại và giống của toàn từ ghép. Thành phần xác định là thành phần đứng ở vị trí đầu tiên của từ ghép, nó làm giới hạn nghĩa của toàn từ ghép. Thành phần này trong tiếng Đức có thể là danh từ, động từ, tính từ hoặc các từ loại khác như giới từ, số từ hoặc trạng từ. • Mục đích nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: Trong bài nghiên cứu khoa học này, chúng tôi đặt ra những mục đích như sau: • Trước hết chúng tôi giải thích các khái niệm liên quan đến bộ môn tạo từ như khái niệm tạo từ, khái niệm các mô hỡnh tạo từ, khỏi niệm cỏc hỡnh thức tạo từ. Sau đó, chúng tôi nêu ra khái niệm, mô hỡnh cũng như ý nghĩa tạo từ của 3 loại danh từ ghép chính trong tiếng Đức. • Trong phần thực hành chúng tôi tiến hành làm các bước như sau:  So sánh danh từ ghép trong tiếng Đức và tiếng Việt  Nghiờn cứu cỏch sử dụng danh từ ghộp trong quyển sỏch chuyờn ngành về đất nước học  Đánh giá khả năng hiểu và sử dụng danh từ ghép của sinh viên học tiếng Đức Bài nghiên cứu khoa học này của chúng tôi được chia làm 7 chương. Để tiến hành làm nghiên cứu về danh từ ghép trong tiếng Đức, chúng tôi có sử dụng các tài liệu, các Website và đặc biệt là cuốn sách “Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache” của Wolfgang Fleischer và Irmhild Barz (1992).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1444
Appears in Collections:5.5. Kỷ yếu khoa học SV năm 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
9..doc50 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback