DSpace
 

ULIS >
0.4. KỶ YẾU KHOA HỌC >
4.5 Kỷ yếu khoa học năm 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1196

Title: ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRUNG QUỐC TRONG NGÔN NGỮ GIAO TIẾP VÀ TRONG NGÔN NGỮ CHÀO HỎI TIẾNG HÁN
Authors: Th.s Phó Thị Mai
Keywords: ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRUNG QUỐC TRONG NGÔN NGỮ GIAO TIẾP VÀ TRONG NGÔN NGỮ CHÀO HỎI TIẾNG HÁN
Issue Date: 2006
Publisher: ULIS
Abstract: 0.1 Ở bất kì nơi nào và trong bất cứ tình huống giao tiếp ngôn ngữ nào của con người (trực tiếp hay gián tiếp) thì nghi thức giao tiếp đầu tiên bao giờ cũng bắt đầu bằng phát ngôn chào hỏi. Lời chào hỏi có giá trị mở thoại, là tiền đề đóng vai trò xúc tác cho cuộc giao tiếp ngôn ngữ diễn ra được một cách tự nhiên đúng thể thức cần phải có. Chào hỏi là nghi thức giao tiếp đầu tiên mà nội hàm ý nghĩa của nó mang tính chất phổ quát đối với tất cả mọi tộc người với tất cả mọi chủng loại ngôn ngữ. Tuy nhiên, cái ý nghĩa phổ quát ấy của lời chào lại được thể hiện ra dưới các hình thức ngôn ngữ không giống nhau, thậm chí hoàn toàn khác nhau trong ngôn ngữ của các dân tộc ở các quốc gia khác nhau.. Chào hỏi không đúng thể thức, không phù hợp với chuẩn mực và tập quán giao tiếp của dân tộc bản ngữ, dễ xảy ra các sự cố gây “sốc”, gây phản cảm vì bị xúc phạm hay cảm giác “thiếu văn hoá” đối với người bản ngữ hoặc người có bối cảnh văn hoá khác biệt với người nói. Như vậy, chào hỏi trong giao tiếp ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là một hành vi ngôn ngữ, nói một cách chính xác, hành vi chào hỏi chứa đựng nội dung văn hoá của một cộng đồng dân tộc được thể hiện bằng các phương tiện ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ là bộ phận của văn hoá đồng thời cũng là công cụ truyền tải văn hoá của mỗi dân tộc. Những yếu tố văn hoá chứa đựng trong các hình thức ngôn ngữ nói chung và trong các hình thức phát ngôn chào hỏi nói riêng ấy chính là "phần hồn" của ngôn ngữ - đó là “quốc túy” dân tộc - là văn hoá được đúc kết bởi nhiều nét đặc trưng của lịch sử tư tưởng, nền tảng kinh tế xã hội, tâm lí và tính cách của dân tộc bản ngữ thể hiện trong nghi thức chào hỏi - đó là văn hoá chào hỏi. 0.2 Trong xu thế phát triển của nhân loại hiện nay, toàn cầu hoá và hội nhập là dòng chảy chính trong đời sống xã hội của cộng đồng quốc tế. Một trong những con đường tất yếu để hoà được vào dòng chảy trên là tiếp xúc và giao lưu văn hoá, hợp tác kinh tế đa phương diện giữa các quốc gia. Trong sự biến động mạnh mẽ đó, việc dạy và học ngoại ngữ hiển nhiên trở thành một nhu cầu bức thiết với tất cả các quốc gia trong tiến trình phát triển của mình. Với mọi người học, mục tiêu cần đạt tới khi học một ngôn ngữ thứ hai là sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ đích như một công cụ tư duy và giao tiếp mới, bắt đầu từ những bài học đầu tiên "học ăn - học nói", tức là học chào hỏi và học để thông hiểu về văn hoá chào hỏi của dân tộc bản ngữ. Thực trạng dạy và học ngoại ngữ cho thấy, trở ngại đáng kể nhất trong giao tiếp bằng ngoại ngữ rất nhiều khi không phải là sự thiếu hụt về kiến thức hay kĩ năng ngôn ngữ mà là sự thiếu hụt về hiểu biết văn hoá dân tộc bản ngữ. Trong nhiều trường hợp, người học nắm vững quy tắc cấu tạo lời nói và tổ chức được các đơn vị lời nói là những phát ngôn chính xác về cấu trúc ngôn ngữ nhưng lại không thể được chấp nhận thậm chí gây phản cảm trong thực tế giao tiếp. 0.3 Trong mối tương quan với tiếng Hán và văn hoá Hán, tiếng Việt và văn hoá Việt nam mặc dù từ xa xưa đã có mối quan hệ ảnh hưởng tương đối sâu sắc với những dấu ấn khá đậm nét, nhưng việc nghiên cứu, đối chiếu các nội dung văn hoá thể hiện trong hai ngôn ngữ Hán - Việt, trong đó có văn hoá chào hỏi vẫn chưa được xúc tiến một cách chuyên sâu và có hệ thống, nhất là dưới góc độ dạy và học tiếng Hán với người học có “phông văn hoá” Việt nam. Để khắc phục các trở ngại do sự khác biệt văn hoá, tránh những sự cố gây nên những cú "sốc văn hoá" không đáng có trong giao tiếp ngôn ngữ xuyên văn hoá, cần thiết phải đặt ra và coi trọng việc nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hoá và ngôn ngữ,
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1196
Appears in Collections:4.5 Kỷ yếu khoa học năm 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MAI Phó Thị.doc185 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback