DSpace
 

ULIS >

English   Tiếng Việt  

http://ulis.vnu.edu.vn


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

0.1. HỆ THỐNG ĐỀ TÀI [291]
0.2. BÀI BÁO KHOA HỌC [527]
0.3. LUẬN ÁN - LUẬN VĂN [397]
0.4. KỶ YẾU KHOA HỌC [495]
0.5. KỶ YẾU KHOA HỌC SINH VIÊN [180]
0.6. THÔNG TIN KHOA HỌC [35]
0.7. LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHNN [60]
0.8 CNTT TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ [35]
0.9. HỌC LIỆU GIẢNG DẠY HỆ ĐẠI HỌC [0]
09. HỘI THẢO TRONG NƯỚC [0]
10. HỘI THẢO QUỐC TẾ [364]
11. SÁCH CHUYÊN KHẢO [107]
12. TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỌC [101]

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN
Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 043. 7546545 - FAX: 043. 7546800 - Email: lamlb@vnu.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 1.7 - Góp ý